Ανέβηκαν θέσεις στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου Μπεντινίδης, Μαυρίδου - AmunaNet.Com